Regulamin obozów

1. Uczestnicy obozu odpowiadają samodzielnie za swoje psy.

2. Organizatorzy obozu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu i inne spowodowane przez innych uczestników obozu, ich psy oraz osoby nie będące uczestnikami imprezy.

3. Na terenie ośrodka psy są wyprowadzane na smyczy, spuszczane są tylko podczas ćwiczeń na wyraźne polecenie instruktora.

4. Każdy właściciel psa sprząta po swoim psie.

5. W kwestii ciszy nocnej oraz czystości i porządku panują zasady ustalone przez ośrodek.

6. Toaleta dla psów znajduje się poza terenem ośrodka.

7. Prosimy o niepozwalanie psom na leżenie na łóżkach.

8. Uczestnicy w wieku do 16 lat mogą uczestniczyć w naszych obozach jedynie z pełnoletnim opiekunem. Młodzież w wieku 16-17 lat przyjmujemy za pisemną zgodą rodziców.

9. Na obóz nie przyjmujemy psów agresywnych. Jeżeli w trakcie obozu okaże się, że pies jest agresywny, zostanie on wykluczony ze wspólnych zajęć z psami. Praca indywidualna z takim psem będzie się odbywała tylko w miarę wolnego czasu instruktorów.

10. Prosimy o nieprzyjeżdżanie z sukami w cieczce. Pobyt suki w cieczce na terenie obozu wiąże się z dużym stresem u psów innych uczestników, a także nie pozwala efektywnie pracować. W przypadku, gdy suka dostanie cieczki przed samym obozem i nie ma możliwości znalezienia osoby na miejsce właściciela suki, istnieje możliwość udziału w obozie samego właściciela bez psa. Zwracamy wtedy koszt pobytu psa (5 zł za każdy dzień i 20 % opłaty za szkolenie tj. w czerwcu 70 zł, w lipcu i sierpniu 100 zł).

11. Jeżeli uczestnik nie może przyjechać na obóz, zaliczka wpłacona po terminie ostatecznej rezerwacji zostanie zwrócona tylko w przypadku znalezienia kogoś na jego miejsce. Zasada ta dotyczy też kwoty za całość obozu, jeżeli rezygnacja nastąpi po terminie ostatecznego rozliczenia.

12. Na terenie obozu prosimy nie używać kolczatek, łańcuszków zaciskowych oraz nie stosować przemocy w stosunku do psów. Osoby, które nie będą stosowały się do tych zaleceń, zostaną usunięte z zajęć.

13. Staramy się nie korzystać z ogólnej plaży w ośrodku. Organizatorzy obozu wskażą miejsce, gdzie można spławiać psa do woli.

14. Dbajmy o komfort i zdrowie naszego psa. Pamiętajmy o tym, aby psy zawsze miały świeżą wodę do picia. Przerwy pomiędzy zajęciami oraz zajęcia teoretyczne (bez psów) są po to, aby psy miały chwilę wytchnienia. Nie forsujmy psów w tym czasie ćwiczeniami lub zbyt aktywnymi spacerami.

Czy wiesz, że...

Uczenie starszych psów różnych sztuczek pomaga im zachować sprawny umysł do późnej starości. To nie prawda, że starszych piesków nie da się już nic nauczyć.

Rzetelna Firma