This is home section

Kurs indywidualny

Spotkania indywidualne mogą odbywać się w dwóch formach:

  • Pierwsze to jedno lub kilka spotkań, na których staramy się rozwiązać podstawowe problemy. Otrzymasz na nich podstawowe instrukcje, jak pracować z psem i jak wyeliminować główne problemy wychowawcze.

  • Inną formą spotkań jest indywidualny kurs, obejmujący zakres kursu podstawowego oraz eliminację niepożądanych zachowań. W ramach tego kursu
    przysługuje jedno spotkanie w domu lub w innych warunkach, w których występują problemy. Pozostałe zajęcia odbywają się na placu szkoleniowym lub w innym umówionym miejscu. Możliwe są również dojazdy do właściciela psa w Gdańsku, w inne miejsca koszt dojazdów ustalamy indywidualnie.

    Kurs obejmuje 8 tygodni, po dwa spotkania w tygodniu. Program szkolenia układany jest indywidualnie dla jak najlepszego dopasowania do psa i właściciela.


Tryb zajęć: indywidualne
Czas trwania: 60 min
Koszt: 50 zł/spotkanie


Kurs:

Czas trwania: 8 tygodni/16 lekcji
Koszt: 500 zł/spotkanie